Функції PowerVizor

Система PowerVizor маєнаступні загальні функціональні можливості.

Отримання вихідних даних:

 • автоматичне і ручне введення вихідних даних;
 • верифікація та валідація даних;
 • перевірка входження значення параметра в допустимий діапазон;
 • фільтрація шуму – відсікання недостовірних даних, які надходять з несправного обладнання;
 • гнучка система підбору відсутніх (недостовірних) даних за статистикою оточуючих значень;
 • сигналізація на нерелевантні значення;
 • балансування первинних показників;
 • управління процесом обробки даних (зберігання і зміна даних);
 • виконання процедур обробки даних, в т.ч. розрахункових операцій, розв’язання рівнянь та їх систем;
 • вивантаження даних употрібних форматах;
 • визначення повноважень і прав користувачів.

Планування режимів:

 • можливість оптимізації режиму і складу працюючого обладнання станції за критерієм мінімізації паливних витрат для заданих електричних і теплових навантажень;
 • розрахунок Pmin та Pmax і відповідного оптимального режиму;
 • розрахунок характеристик відносного приросту витрат на робочому діапазоні;
 • розрахунок оптимального режиму щодо поточного навантаження на наступну годину або за вимогами БР, який враховує можливість і оптимальність перехідного процесу;
 • використання нетто-показників, які враховують зміну власних потреб при розрахунку оптимального режиму;
 • можливість середньострокового і довгострокового прогнозування режимів роботи станції;
 • розрахунок питомих і натуральних величин витрат палива за оптимального чи будь-якого іншого режиму.

Облік обмежень при реалізації оптимізаційної функції:

 • технологічні обмеження;
 • обмеження за показниками роботи обладнання, обумовлені його конструктивними особливостями;
 • технічні обмеження, пов’язані з технічним станом обладнання;
 • загальностанційні обмеження: з циркуляційноїводи, з електрики, пов’язані з недовідпуском тепла та ін.;
 • планування завантаження станцій в обсязі енергосистеми з урахуванням планів по паливу.

Розрахунок техніко-економічних показників (ТЕП)

 • зведення балансів: по паливу, по електроенергії, по пару і теплу;
 • можливість коригувань змінних і коефіцієнтів для розрахунку без залучення розробника;
 • довільна дискретність розрахунку (ретроспективно і синхронно процесу отримання первинних даних);
 • можливість проведення розрахунків «за вахтами»;
 • контроль достовірності значень показників, успадкування достовірності щодо участі в формулах і від молодшого періоду розрахунку до старшого;
 • визначення стану і режиму обладнання за сукупністю вимірюваних величин.

Управління аудитом і безпекою:

 • система безпеки дозволяє забезпечити виконання будь-яких регламентів з експлуатації системи;
 • ведення журналу аудиту змін в системі;
 • можливість контролю над проведеними розрахунками з керуючого апарату.

Аналіз та формування звітності:

 • можливість проведення порівняльного аналізу план/факт синхронно процесу виробництва;
 • можливість проведення аналізу за ключовими технічними показниками як по станції, так і по підприємству в цілому;
 • формування регламентованої звітності;
 • формування нерегламентованої звітності.

Збирання і зберігання даних. Підсистема інтеграції отримує дані з зовнішніх інформаційних систем і баз даних замовника, які зберігають значення параметрів роботи обладнання електростанції:

 • формування архівів за будь-який інтервал часу;
 • побудова корпоративного сховища даних;
 • консолідація даних;
 • ведення бази даних з прорахованих режимів.

Всі передані значення параметрів станційного устаткування фіксуються в БД реального часу,призначенихдля роботи з високим навантаженням щодозаписів і запитів (до 2000 знач./с) InfluxDB і MongoDB. При зміні будь-яких даних в БД станції, автоматично відбувається заміна цих же даних в PowerVizor. Глибина архіву зберігання даних в БД PowerVizor не менше 10 років.

Для розрахунку інтегральних показників роботи енергетичного обладнання використовуються середньогодинні значення величин. При цьому значення показників визначаються окремо для різних режимів роботи обладнання. Для енергетичних і водогрійних котлів визначаються показники при спалюванні різних видів палива.

Значення показників роботи турбін визначаються окремо для їх роботи урізних режимах відпуску тепла:

 • конденсаційний режим;
 • режим з відпуском тепла з виробничого відбору;
 • режим з одноступеневим і двоступеневим підігрівом мережевої води.
Связаться
с нами
Розробка систем
автоматизованого управління
Контакты
Будем рады вас видеть!
+38 044 293 25 00
Київ, вул. Костянтинівська, 75
Підтвердіть, що ви не робот