Призначення, характеристики і завдання, що вирішуються

Інформаційно-аналітична система(ІАС) PowerVizor призначена для забезпечення можливості прийняття оперативних оптимальних управлінських рішень керівництвом компанії і теплоелектростанції (ТЕЦ) за допомогою застосування хмарних технологій з онлайн доступом до всіх параметрів роботи ТЕЦ, а також підвищення ефективності роботи електростанції на оптовому ринку електроенергії та потужності (ОРЕП) за рахунокавтоматизаціїрозрахунку навантаження і техніко-економічних показників роботи основного і допоміжного устаткування.

Вихідними даними для розрахунку є результати вимірювань параметрів роботи обладнання, отримані приладами технічного, технологічного і комерційного обліку. Показання приладів імпортуються з інформаційно-вимірювальних систем і суміжних систем автоматизації, якіексплуатуються на ТЕЦ.

Система PowerVizor автоматизує процес отримання, обробки вихідної інформації, моніторингу роботи всього комплексу обладнання станції, а також розрахунки навантажень і основних ТЕП за допомогою застосування хмарних технологій. Система дозволяє підвищити точність і мінімізувати витрати часу персоналом станції на виконання цих завдань.

Основними завданнями системи PowerVizor є:

 • автоматизований мультивендорний збір даних із різних джерел (інформаційно вимірювальних і облікових систем підприємства), первинна обробка і зберігання технологічної та комерційної інформації;
 • забезпечення достовірності визначення техніко-економічних показників роботи обладнання (відповідність визначених показників фактичному стану, схемам, режимам роботи і умовам експлуатації устаткування);
 • своєчасна оцінка ТЕП роботи обладнання (можливість отримання інформації про ефективність роботи обладнання з частотою, прийнятною для оперативного реагування на зміну його стану та умов роботи);
 • оперативний контроль ефективності роботи обладнання (контроль достовірності роботи систем технічного обліку, контроль дій оперативного персоналу з управління режимами роботи устаткування);
 • виявлення причин і обсягів нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (визначення причин і достовірних обсягів перевитрат палива для планування заходів з ремонту та реконструкції обладнання).

Ключовими перевагами ІАС «PowerVizor» від ТОВ «Інтенжин» є:

Модульність

Можливість вибору складу програмного продукту, пріоритетності впровадження модулів, можливість заміщення модуля компонентом-замінником з подальшою інтеграцією всередині програмного продукту. При прийнятті рішення про нарощування функціоналу відбувається впровадження без зупинки основних бізнес-процесів.

Масштабованість

Система дозволяє розширювати спектр автоматизованих послуг, збільшувати кількість користувачів системи, оптимізувати організаційну структуру підприємства. При значному збільшенні потоків даних продуктивність системи не знижується. Обмеження на продуктивність системи накладає тільки швидкість інтернет з’єднання для отримання вихідної інформації.

Багатоплатформовість

Вся інформація в системі є доступною з будь-якого пристрою (персональний комп’ютер, планшет, смартфон та ін.), підключеного до інтернету. ІАС реалізує всі переваги хмарних сервісів з можливістю консолідації, аналізу, валідації та перерахунку даних, що надійшли з різних джерел. Необхідні інструменти для роботи надаються автоматично Web-сервісом. Високий рівень технологічності обчислювальних потужностей, який надається користувачу, дозволяє зберігати, аналізувати і обробляти дані в реальному часі.

Швидкодія

Висока швидкість виконання операцій при низьких вимогах до апаратного забезпечення та каналів зв’язку підприємства. Збільшення числа користувачів і зміна організаційної структури підприємства не впливає на продуктивність системи. Висока швидкість розрахунків при великих обсягах аналізованих даних. Час розрахунку ТЕП не перевищує 1с.

Надійність

Максимальний рівень захисту від несанкціонованого доступу до даних, вірусних і DDoS-атак на сервер, втрати даних через збій при зберіганні або передачі. Розмежування прав доступу до функціональних операцій і формування звітних форм. Можливість резервного копіювання даних системи і відновлення даних з архівної копії. Відповідність застосовуваних рішень і обладнання вимогам законодавства.

Повнота і несуперечність даних

В системі реалізовані механізми, що дозволяють відстежити ланцюжок отримання значення будь-якого показника або документа до відповідного першоджерела. Всі дані і операції з ними є історичними. Проведення розрахунків в системі відбувається за відпрацьованим регламентом, що виключає появу «завислих» розрахунків і забезпечує аналіз відсутніх даних при проведенні агрегаційних розрахунків. Достовірність даних забезпечується їх обов’язковою валідацією як при надходженні до системи, так і при подальшому аналізі.

Сучасна архітектура

Портал розроблено на сучасній хмарній платформі та орієнтовано на сервісний підхід і відкритість.

Підтримка інтеграції

Підтримується більшість форматів даних для обміну із зовнішніми системами і додатками. В системі реалізовані механізми інтеграції з БД зовнішніх систем, які використовують різні СУБД та підтримують роботу по протоколу TCP / IP.

Гнучкість

Наявність широких можливостей коригування процесів виконання і управління завданнямита конфігурації даних в ході експлуатації системи.

Документування

Наявність повного комплекту документації до програмного продукту та підтримка актуального стану документації. Пакет документації складається з керівництва користувача, інструкції з експлуатації та налаштування системи, резервного копіювання БД і відновлення даних з резервних копій та ін.

Відповідність законодавству

Алгоритми розрахунків ТЕП і планування режимів відповідають чинним законодавчим актам, корпоративним керівним документам і затвердженим на станції регламентним нормативам.

Зручність використання

Інтерфейс програмного продукту дозволяє користувачеві виконувати максимум функцій при мінімальній кількості дій з урахуванням специфіки робіт. Наявність режиму роботи з багатьма користувачамиі стандартних інтерфейсів для передачі даних в зовнішні системи і додатки.

Наочність

Система маєнизкузасобів для візуалізації даних: конфігурації візуальних уявлень (зовнішнього вигляду і наповнення екранних форм), інструментів формування звітності довільного виду і структури, представлення даних у вигляді мнемосхем (станції, окремих вузлів) та ін. Під час візуалізації, ретроспективного і аналітичного подання даних, використовуються технології NoSQL, а при роботі з даними та для доступу до них -Web технології.

Єдність стилю

Єдність графічного представлення. При проектуванні і розробці інтерфейсів користувачіввикористано загальні принципи графічного представлення інформації і організації доступу користувачів до функціональних можливостей і сервісів системи.

Персоналізація

Надання інформації користувачам здійснюється з урахуванням персональних налаштувань їх профілів.

Ефективність від впровадження

Підвищення швидкості та якості надання інформації. Система автоматизує процес отримання повної і несуперечливої технологічної інформації (до первинних даних) про роботу всіх підрозділів станцій з високою оперативністю керівництвом компанії і зацікавленими підрозділами (ПТО, бухгалтерія, відділ планування ремонтів та ін.).

Підвищення оперативності прийняття рішень. Забезпечується онлайн доступ до первинних даних і розрахункових показників з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету, що знижує час на прийняття рішень менеджментом компанії і звільняє час для стратегічного управління.

Скорочення витрат на придбання дорогих потужних комп’ютерів, серверів. Немає потреби оплачувати роботу ІТ-фахівця для обслуговування локального дата-центру. Оплачуються сервіси тільки запотреби їх використання, при цьому оплачується тільки необхідний пакет послуг.

Зменшення втрат і витрат за рахунок зниження «людського» чинника.Зменшення втрат при впровадженні системи обумовлено істотним поліпшенням технологічної дисципліни, що є одним з істотних резервів збільшення економічної ефективності.

Збільшення ефективності технологічних процесів за рахунок поліпшення керованості. Зниження питомих витрат і втрат відбувається за рахунок більш ефективної системи контролю та управління. Система також дозволяє розраховувати змінні ТЕП, використовуючи які можна аналізувати ефективність роботи вахт і вибудовувати процес мотивації оперативного персоналу.

Зменшення витрат, пов’язаних з навчанням нових співробітників.В системі зберігається налаштована модель розрахунку ТЕП станції, передбачені інструменти, які полегшують навігацію всередині моделі розрахунку. Отже, систему може бутипредставлено як комплексне навчальне середовище для підготовки нових прикладних фахівців.

Скорочення обсягів паперового документообігу.

Зниження навантаження на персонал. Оскільки розрахунок ТЕП автоматизований, персонал приділяє більше часу на тактичні завдання.

Швидка окупність інвестицій:

 • мінімізація втрат, пов’язаних з недовитратою/перевитратою палива;
 • ефективна участь на балансуючому ринку за рахунок визначення найбільш оптимального резерву потужностей;
 • ефективне ведення оптимальних режимів та їх коригування;
 • більш точний розрахунок кривої ХВПВ на робочому діапазоні і формування оптимальної цінової заявки.

Мінімальна сукупна вартість володіння програмним продуктом:

 • можливість оптимізації комплекту придбаних модулів ІАС з мінімізацією витрат на впровадження і підтримку системи;
 • гарантійний термін підтримки – від 12 місяців;
 • гнучка цінова політика компанії-виробника;
 • технічна підтримка.
Связаться
с нами
Розробка систем
автоматизованого управління
Контакты
Будем рады вас видеть!
+38 044 293 25 00
Київ, вул. Костянтинівська, 75
Підтвердіть, що ви не робот