Модуль «Заявка в енергоринок»

Модуль призначений для формування заявок в енергоринок (планування обсягів виробництва на основі технічних можливостей кожної генеруючої одиниці) і перерозподіл проданих обсягів електроенергії між генеруючими потужностями підприємства.

Додаток являє собою інформаційно-аналітичну систему для ефективної роботи на оптовому ринку електроенергії і єуніверсальним, зручним і простимукористуванніінструментом для роботи як фахівців,що формують заявки для участі в ринку «На добу вперед» і «Внутрішньодобовому ринку», так і оперативного персоналу станції.

Модуль працює в двох режимах: формування заявки в енергоринок, де планується загальний можливий обсяг енергії, який може бути проданий в енергоринок, і отримання результату торгів – форма, де здійснюється перерозподіл проданої енергії між енергоблоками і формується план-завдання для оперативного персоналу.

Модуль має зручну та інтуїтивно зрозумілу форму і органи взаємодії з користувачем, що дозволяє швидко сформувати заявку за планованими обсягами виробленої електроенергії в цілому по станції і по окремим енергоблокам, а модуль автоматично перераховує ці дані в заплановані обсяги електроенергії, що відпускається, і обсяги, які можуть бути представлені на балансуючий ринок (навантаження та розвантаження) з урахуванням технічних обмежень і споживання на власні потреби. Всі дані можна вводити вручну або скопіювати з іншої програми (наприклад, Microsoft Excel).Дані, введені в форму, візуалізуються у вигляді діаграми. На діаграмі показано рівні навантажень енергоблоків, рівень необхідного вироблення і рівні технічного максимуму і мінімуму, які можуть бути передані в енергоринок.

Рисунок 1- Вікно модуля «Заявка в енергоринок»

Для заповнення вихідної форми заявки необхідно ввести такі дані:

  • технічний максимум навантаження, який може нести обладнання ТЕЦ;
  • запланований відпуск (вироблення мінус власні потреби);
  • технічний мінімум навантаження ТЕЦ;
  • загальностанційні власні потреби;
  • обсяги електроенергії, які можуть бути представлені на балансуючий ринок (навантаження та розвантаження).

Визначення загальностанційних витрат енергії на власні потреби здійснюється виходячи з обраних режимів роботи блоків. Числові значення витрат на власні потреби отримані експериментальним і експертним методами і відповідають конкретному режиму роботи енергоблоку, але при необхідності можуть бути відкоректовані вручну. Кожен режим формує залежність власних потреб від навантаження енергоблоку. Карту режимів побудовано і адаптовано до умов і вимог замовника фахівцями ТОВ «Інтенжин». Отримані залежності мають вигляд поліномів 2, 4 або 5 ступеню. Вибір режиму здійснюється у відчиненому вікні «Режими роботи». Також обирається стан енергоблоку: в роботі, зупинений і чи буде блок брати участь у балансуючому ринку або в ринку додаткових послуг.

У разі незмінності режимів роботи енергоблоків і параметрів відпуску електроенергії на ринок, в модулі передбачено можливість швидкого дублювання заявки попереднього дня.

Після завершення формування заявки модуль перенаправляє її в програму PowerTrade, яка здійснює безпосередній зв’язок з «Оператором ринку» і подачу заявок на платформах XMtrade і MMS.

Після проведення торгів дані про обсяги електроенергії на відпуск автоматично передаються з програми PowerTrade назад в модуль «Заявка в енергоринок». Якщо результатів кілька, то кожен результат буде знаходиться в окремій формі, в якій вказано дату отримання результату і таблицю з даними результату торгів.

Також передбачено можливість внесення результатів торгів в таблицю ТЕЦ вручну в тому випадку, якщо результати торгів отримані не автоматично, а, наприклад, по електронній пошті.

Форма отриманих результатів має додатковий рядок “Розподіл” – для оцінки обсягів електроенергії, яку не розподілено між блоками для виконання плану згідно з результатами торгів. Розподіл вироблення блоків проводиться автоматично або вручну таким чином, щоб воно збігалося з отриманим за результатами торгів відпуском. При автоматичному способі програма оптимізує розподіл, враховуючи режими енергоблоків, склад обладнання і відносну частку кожного блоку в цілому.

Далі ця інформація передається в модуль «Калькулятор навантаження» для відпрацювання оперативним персоналом.

Связаться
с нами
Розробка систем
автоматизованого управління
Контакты
Будем рады вас видеть!
+38 044 293 25 00
Київ, вул. Костянтинівська, 75
Підтвердіть, що ви не робот